Blogit

Laatuun kannattaa panostaa ennakkoon

Oppiminen on tosi laaja käsite ja tätä voi tietty konkretisoida monella tapaa. Omasta näkökulmasta katsottuna suurin haaste monessa organisaatiossa on uusissa taidoissa harjaantuminen. Fakta on, että hyvin harva omaksuu uuden taidon kuuntelemalla luentoa tai webinaaria. Luento voi kylläkin tuoda inspiraation lähteä harjoittelemaan uutta taitoa Lue lisää…

Miksi kehittämistä ja muutosta pitäisi johtaa hampaat irvessä?

Pakonomainen kehittäminen hampaat irvessä ei lähtökohtaiset innosta – minua. Lamaannusta herättävät tavoitteet lamaannuttavat, mutta innostavat harvemmin luovaan uutta kokeilevaan toimintaan.

Harva meistä kieltää, etteikö toimintatapoja voisi ja kannattaisikin kehittää, mutta miten tämän voisi tehdä rennosti? Johtamisen kieli on haastavaa, me ”kannustamme” tavoitteilla ja muutoksilla porukkaa kohti uutta ja haemme organisaatioon usein välttämättömiä muutoksia. Lue lisää…

Muutoksen johtaminen ja organisaation vakaus   

Lean kehittäjänä vakiointi on todella lähellä sydäntäni. Perususkomukseni on, että vain vakioitua toimintaa voidaan kehittää järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Kuitenkin jokainen kehittämisen askel on myös muutoksen paikka. Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös vakiintuneet työ- ja toimintatavat muuttuvat.

Lean-tavoite vakioida ei saa eikä voi olla este radikaalimmalle muutokselle. Muutenhan jäisimme menneisyydessä kehitettyjen toimintatapojen orjiksi Lue lisää …

HR on uudistuvaa kehittymistä tukeva asiantuntija   

Lean-matkaa voi oppimisen näkökulmasta kuvata sarjana käytännön pieniä kehitysaskeleita ja näistä oppimista. Arjen kehittäminen ja prosessitekniikka on vähääkin suuremmassa Lean-matkalle lähteneessä organisaatiossa hyvin hallinnassa. Haasteena on vain se, että prosessin kehittämistekniikka ja -menetelmät ovat noin 20% onnistuneen matkan sisällöstä. Loput 80% on ihmisten johdattelua, yhteistä oivaltamista ja toimintatapojen ja kulttuurin muutosta. Lue lisää…

AIVOJEN KÄYTTÖASTE

Ollessani koulutuksessa Toyotan tehtailla Japanissa meille esitettiin kysymys: Mikä on Teidän organisaationne aivojen käyttöaste, ja mikä on Teidän tavoitteenne? Katselimme toisiamme hiukan ihmetellen. Kukaan osallistujista ei kyennyt vastaamaan tähän kysymykseen. Sensei kysyi, onko se 100 %, 80 %, 50 % tai jotain muuta. Leikillisesti hän jatkoi, jos se on 50 %, niin maksetaanko Teille kuitenkin palkkaa 100 %! Lue lisää…

LÄSNÄ OLEVA JOHTAJUUS – arvo vai pakko?

Hesarissa oli viime lauantaina mielenkiintoinen artikkeli: ”Heikko työn tuottavuus kiusaa yhä rakentamista. Rakennusala etsii keinoja parantaa työn tuottavuutta, niinkin yksinkertaisella keinolla kuin vuoropuhelulla. Artikkelissa on lause; ”yksinkertaisella keinolla”. Niinpä niin… Lue lisää…

LEAN AJATTELU KÄYTÄNNÖSSÄ – toimiiko meillä?

Lean ajattelu on lähtöisin alun perin Toyotalta. Toyota itse ei käytä Lean sanaa, vaan TPS -sanaa, eli Toyota Production System. Kyseessä on Toyotan luoma ainutlaatuinen Management kulttuuri, jota niin monet ovat yrittäneet kopioida. Meidän länsimaisten ihmisten saattaa olla vaikea ymmärtää heidän syvintä ajatteluaan. Lue lisää…

Lähikehityksen vyöhyke ja KATA-valmentaminen   

Hehkulamppua ei kehitetty kehittämällä entistä parempaa kynttilää. Uuden tekeminen on haastaa itseämme kokeilemaan, näkemään ja ajattelemaan tilanne uusiksi. Hehkulampun keksimien vaati noin 1000 kokeilua, mutta jokainen vei kehittäjän tietämystä eteenpäin.

Juuri tästä nykyisen tietämyksen ylittävästä prosessista on kyse sekä KATA-valmentamisessa että Lähikehityksen vyöhyke käsitteessä. Lue lisää…

Miten varmistaa rajat ylittävän oppimisen edellytykset?  

Lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuva uudistuva oppiminen haastaa nykyisen tietämyksemme ja osaamisen rajoja. Miten haastamme itseämme ja valmennettavia sopivasti? Liian suuret haasteet lamaannuttavat. Haaste voi olla lamaannuttava kahdella tavoin. Oppimisen tavoite voi yksinkertaisesti olla liian kaukainen. Monitahoinen uudistuvan oppimisen haaste voi myös kasvaa liian suureksi. Monitahoisella tarkoitan tässä uudistumista, joka edellyttää samanaikaista kehittymistä usealla eri osa-alueella. Lue lisää…


YHTEYSTIEDOT

LEAN LEARNING CENTER

Y-Tunnus: 2319463-7

Riihimiehentie 7

01720 Vantaa, Finland

 

Peter Kanerva

050 408 8070

peter.kanerva@lean-jto.fi

LinkedIn