Valmennukset

UUTUUS!

Lean Hallinto – Lean Office -valmennus on suunnattu yritysten ja julkisen hallinnon organisaatioiden hallinnossa työskenteleville henkilöille. Kuten: johdon, esimiesten ja taloushallinnon, asiakaspalvelun, myynnin, tilausten käsittelyn, varastoinnin, logistiikan, laskutuksen, HR:n, suunnittelun, IT:n ja hankinnan avainhenkilöille.

Hallinnon prosessit muodostavat usein merkittävän osan organisaation resursseista ja suorituskyvystä, siksi on tärkeätä kehittää hallinnon työskentelytapoja.

Valmennuksen tavoitteet: Osallistujat kokevat, miten hallinnon eri työvaiheista ja prosesseista saadaan enemmän asiakasta hyödyttävää toimintaa. Miten vähennetään hukkaa ja mitenprosessien läpimenoaikaa voidaan parantaa. Havainnollistaa, miten pienten askelten parantaminen lisää sujuvuutta hallinnon jokapäiväisessä työssä.

Käytännönläheisen valmennuksen aikana työskennellään simuloidussa yritysympäristössä. Lähtötilanteessa toimitaan todellisessa toimintaympäristössä monine haasteineen, ja jossa osallistujien tarkoituksena on parantaa työtapoja ja koko hallinnon prosessia.

Osallistujat saavat käytännön harjoitusten myötä käsityksen miten Lean ajattelu ja menetelmät, kuten 5S, vakioitu työ, visualisointi, virtaus ja ongelmanratkaisu vaikuttavat prosessin suorituskykyyn.

Valmennus on 2 päiväinen. Tämä valmennus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti.

Lataa tästä esite: Lean hallinto

Lean käytännön perusteet -valmennus on suunnattu tiimien esimiehille, lähiesimiehille, osaston johdolle ja kehittäjille organisaation perusvalmennukseksi.

Valmennus on 2 päiväinen.

Valmennuksen tavoitteet: Valmennuksessa luodaan omakohtainen kokemus ja näkemys siitä, miten merkittäviä muutoksia saadaan aikaan pienillä askelilla. Madaltaa kehittämisen aloittamisen kynnystä ja rakentaa kokeilukulttuuria sekä osoittaa miten poistetaan hukkaa.

Valmennuspäivien aikana havainnollistetaan konkreettisella tavalla, miksi tietyt asiat ovat kehittämisen kannalta oleellisia ja toiset asiat eivät.

Lataa tästä esite: Valmennusesite, Lean käytännön perusteet 2019

Lisätietoja: Peter Kanerva (050 408 8070)

Esimies Lean valmentajana –valmennuskokonaisuus on suunnattu esimiehille, jotka tahtovat kehittää määrätietoisesti omaa Lean osaamistaan. Valmennuspäivien välissä toteutetaan yksilöllisiä kehitystehtäviä.

Valmennus on 2 x 2 päiväinen.

Valmennuksen tavoitteet: Osallistujat saavat rautaisannoksen käytännön menetelmistä, miten rakennetaan organisaation kilpailuetua. Miten siirrytään päivittäisestä johtamisesta päivittäiseen kehittämiseen.

Osallistujat johtavat ja työskentelevät polkuautotehtaassa. Valmennuksessa teemme nopeutetun aikamatkan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

Valmennuksessa luodaan tekemisen ja kehittämisen suuntaviivat sekä selkiytetään henkilöstön ja esimiesten tekemisen ja kehittämisen roolit.

Lataa tästä esite: Esimies Lean valmentajana

Osallistujille toimitetaan erikseen valmennuksen ohjelma.

Lisätietoja:

Peter Kanerva (050 408 8070)

Johto Lean valmentajana on valmennuskokonaisuus, mikä on suunnattu eri toimialojen johdolle ja esimiehille, jotka tahtovat kehittää määrätietoisesti omaa Lean osaamistaan ja ymmärrystään.

Valmennus on tavoitteellista ja käytännönläheistä tekemistä, valmennuksen aikana käydään avaavia keskusteluja. Valmennuspäivien välissä tehdään omaan organisaatioon liittyviä käytännön kehittämistehtäviä.

Valmennuksen tavoitteena on kirkastaa: Miten yritys jatkuvasti, systemaattisesti ja itsenäisesti kehittyy. Miten ylimmän johdon uudenlaisen ajattelun ja sitoutumisen merkitys näkyy arjessa. Miten organisaation visio käännetään arjen tavoitteiksi ja käytännön askeliksi. Miten aikaan saadaan samansuuntaista tekemistä, kehittämistä ja johtamista.

Valmennuksessa kirkastetaan ylimmän johdon roolit ja työ. Osallistujat ohjaavat ja johtavat itse kehittämistoimenpiteiden käyttöönoton. Valmennuskokonaisuudessa teemme nopeutetun aika- matkan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Valmennuksen aikana osallistujat johtavat ja työskentelevät polkuautotehtaassa.

Kysy tarjous organisaatiollenne kohdistetusta valmennuksesta.

Lisätietoja:Peter Kanerva (050 408 8070)

5S valmennus

Valmennus on tarkoitettu teollisuuteen, kauppaan, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon yksiköihin.

Valmennus on 1 päiväinen.

Tavoitteet: Valmennuksessa osoitetaan miten työpisteen järjestys, siisteys ja turvallisuus vaikuttavat työn sujuvuuteen ja prosessin virtaukseen.

Yksittäisen työntekijän ja työpisteen merkitys koko organisaation turvallisuuteen, laatuun, tuottavuuteen, kustannuksiin ja motivaatioon on merkittävä.

5S on käytännön Lean menetelmä, jolla huolehditaan työpisteiden ja työalueiden siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä ja ylläpidosta. Lean toiminnan lähtökohtana on, että tuottavaa ja laadukasta työtä pystytään tekemään ainoastaan siistissä, turvallisessa ja hyvin järjestetyssä ympäristössä.

5S on usein ensimmäinen askel Lean´in käyttöönotossa. 5S asettaa standardin ensimmäisen askeleen ongelmanratkaisuun.

Lisätietoja: Peter Kanerva (050 408 8070)

Syvennä Lean ajatteluasi Japanissa.

Vierailemme huippuvalmentajien johdolla Toyotan tehtailla ja heidän alihankkijoillaan. Saamme heiltä maailmanluokan oppia ja uutta ajattelua. Teemme käytännön lattiatason harjoitteita ja opimme soveltamaan Toyotan ajattelua käytäntöön.

Valmentajina toimivat Toyotan kokeneet valmentajat, jotka ovat eläneet käytännössä TPS (Toyota Production System) oppien mukaisesti.

Opimme mitä tarkoittaa TPS käytännön tasolla.

Järjestämme valmennusmatkoja Japaniin yhteistyössä C2U Group:in kanssa.

Lataa tästä esite: Japanin valmennukset 2017

Lisätietoja: Peter Kanerva (050 408 8070)


YHTEYSTIEDOT

LEAN LEARNING CENTER

Y-Tunnus: 2319463-7

Riihimiehentie 7

01720 Vantaa, Finland

 

Peter Kanerva

050 408 8070

peter.kanerva@lean-jto.fi

LinkedIn