Lean käytännön perusteet -valmennus on suunnattu tiimien esimiehille, lähiesimiehille, osaston johdolle ja kehittäjille organisaation perusvalmennukseksi.

Valmennus on 2 päiväinen.

Valmennuksen tavoitteet: Valmennuksessa luodaan omakohtainen kokemus ja näkemys siitä, miten merkittäviä muutoksia saadaan aikaan pienillä askelilla. Madaltaa kehittämisen aloittamisen kynnystä ja rakentaa kokeilukulttuuria sekä osoittaa miten poistetaan hukkaa.

Valmennuspäivien aikana havainnollistetaan konkreettisella tavalla, miksi tietyt asiat ovat kehittämisen kannalta oleellisia ja toiset asiat eivät.

Lataa tästä esite: Lean käytännön perusteet

Lisätietoja: Peter Kanerva (050 408 8070) ja Ari Väisänen (050 571 2970)