UUTUUS!

Lean Hallinto - Lean Office -valmennus on suunnattu yritysten ja julkisen hallinnon organisaatioiden hallinnossa työskenteleville henkilöille. Kuten: johdon, esimiesten ja taloushallinnon, asiakaspalvelun, myynnin, tilausten käsittelyn, varastoinnin, logistiikan, laskutuksen, HR:n, suunnittelun, IT:n ja hankinnan avainhenkilöille.

Hallinnon prosessit muodostavat usein merkittävän osan organisaation resursseista ja suorituskyvystä, siksi on tärkeätä kehittää hallinnon työskentelytapoja.

Valmennuksen tavoitteet: Osallistujat kokevat, miten hallinnon eri työvaiheista ja prosesseista saadaan enemmän asiakasta hyödyttävää toimintaa. Miten vähennetään hukkaa ja mitenprosessien läpimenoaikaa voidaan parantaa. Havainnollistaa, miten pienten askelten parantaminen lisää sujuvuutta hallinnon jokapäiväisessä työssä.

Käytännönläheisen valmennuksen aikana työskennellään simuloidussa yritysympäristössä. Lähtötilanteessa toimitaan todellisessa toimintaympäristössä monine haasteineen, ja jossa osallistujien tarkoituksena on parantaa työtapoja ja koko hallinnon prosessia.

Osallistujat saavat käytännön harjoitusten myötä käsityksen miten Lean ajattelu ja menetelmät, kuten 5S, vakioitu työ, visualisointi, virtaus ja ongelmanratkaisu vaikuttavat prosessin suorituskykyyn.

Valmennus on 2 päiväinen. Tämä valmennus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti.

Lataa tästä esite: Lean hallinto