Vuonna 2010 JMAC Scandinavia ja JTO perustivat yhteisyrityksen JMAC-JTO Finland Oy. Yhteisyrityksen tehtäväksi annettiin uudenlaisen Lean-valmennuksen ja -kehittämisen rakentaminen Suomeen. Lean oli toki Suomessa monelle tuttu, mutta selvästi tarvetta ja tilausta oli toimenpiteiden viemisessä käytäntöön.

Japan Management Association (JMA) perustettiin 1942. Johtamistaidon opiston (JTO) juuret löytyvät vuodesta 1946. Molemmilla organisaatiolla on pitkä tausta elinkeinoelämän tukena ja valmentajana. Johtamistaidon Opiston vahva esimiesvalmennustausta oli tässä ehdoton vahvuus. Kysehän on siitä, että ihmiset ovat keskiössä. Yhteistyön perustat olivat helppo löytää.

Vuoden 2013 alussa JMAC-JTO Finland eriytyi itsenäiseksi yritykseksi. Vuoden 2015 alusta olemme toimineet JTO Lean Learning Center Oy nimellä. Uusi nimi kuvaa paremmin tavoitettamme kehittää Lean-valmennuksiamme entistä enemmän oppimista ja oivaltamista tukeviksi.

JTO:n perinnettä ja osaamista emme halua menettää. Tämä on minulle sydämen asia. Isoäitini isä oli aikoinaan 1946 perustamassa Teollisuuden Työnjohto Opistoa. Suomi eli karuja aikoja ja Teollisuuden toimintakykyisyys oli selviytymisen elinehto. Toimiva ja pätevä työnjohto oli arjen toimivuuden ja kehittymisen varmistaja.Tuntuu, että tämä verenperintönä saamani tekemisen perusta vain vahvistuu kokemuksen myötä. Minun maailmassani Lean ja osaava esimies ja johtaja on monesti sama asia.

Peter Kanerva, toimitusjohtaja ja osakas. JTO Lean Learning Center Oy