Ari Väisänen (M.Eng) on yksi JTO Lean Learning Center Oy:n valmentajista. Hän toimii ratkaisuliiketoiminnan käytäntöjen ja prosessien kehittäjänä sekä organisaatioiden mukana Lean valmentajana.

Ari on työskennellyt vuodesta 2000 lähtien sekä kotimaassa että ulkomailla valmistavan metalliteollisuuden tuotekehityksen, tuotannon- ja laatujohtamisen sekä ratkaisuliiketoiminnan parissa.

Arilla on vankka kokemus toiminnallisista menetelmistä työyhteisöjen käytännönläheisissä valmennuksissa Lean & Operational Excellence –valmentajana. Lisäksi hän on toiminut prosessiauditoinnin kouluttajana sekä prosessikehittäjänä ulkopuolissa organisaatiossa vuodesta 2012 lähtien.

Ajoneuvoteollisuuden ja voimansiirron tausta antaa Arin näkökulmasta Leaniin vahvan teollisuuspohjaisen tulokulman. Prosessien ja niihin liittyvien toimintojen tunteminen sekä edellytysten luominen kehittämiselle ovat keskeisessä asemassa Arin toiminnassa. Kehittämisen tekniikat ja laadun mittaaminen ovat insinööritiedettä parhaimmillaan, kun luodaan pohjaa ratkaisuille. Yhdessä työyhteisön ihmisten kanssa näihin pureutuen luodaan onnistuneelle LEAN polulle vankka perusta, jossa kaikkien toimialakohtaiset näkökulmat yhdistyvät vahvaksi arjen kehittämisen välineeksi.