5S valmennus

Valmennus on tarkoitettu teollisuuteen, kauppaan, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon yksiköihin.

Valmennus on 1 päiväinen.

Tavoitteet: Valmennuksessa osoitetaan miten työpisteen järjestys, siisteys ja turvallisuus vaikuttavat työn sujuvuuteen ja prosessin virtaukseen.

Yksittäisen työntekijän ja työpisteen merkitys koko organisaation turvallisuuteen, laatuun, tuottavuuteen, kustannuksiin ja motivaatioon on merkittävä.

5S on käytännön Lean menetelmä, jolla huolehditaan työpisteiden ja työalueiden siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä ja ylläpidosta. Lean toiminnan lähtökohtana on, että tuottavaa ja laadukasta työtä pystytään tekemään ainoastaan siistissä, turvallisessa ja hyvin järjestetyssä ympäristössä.

5S on usein ensimmäinen askel Lean´in käyttöönotossa. 5S asettaa standardin ensimmäisen askeleen ongelmanratkaisuun.

Lisätietoja:

Peter Kanerva (050 408 8070), Ari Väisänen (050 571 2970) ja Kalervo Laaksoharju (040 550 5057)